ЖРТ (ОРТ) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (акыркы 3 жыл)

Жалпы республикалык тесттирлоонун жыйынтыгы
 Окуу жылдары Баллдар
 2017-2018-окуу  жылы 187,175
 2018-2019-окуу жылы 207,196
 2019-2020-окуу жылы 202,201,187
 2020-2021-окуу жылы 


Comments