МЕТОД КЕҢЕШМЕ

Кудайбердиева  атындагы  жалпы

орто  билим  берүү  мектебинде

 6 усулдук  бирикме  бар .

 

1.   Башталгыч  класстар

2.   Кыргыз  тили жана адабияты

3.   Математика,  физика жана информатика

4.   Табигый  илимдер ,

5.   Орус тили жана адабияты

6.    Искусство жана ден-соолук маданияты

 

 

 

 

 

 

 

Усулдук  бирикмелерди  окуу бɵлүмүнүн 

 башчысы  Абдраева   Асель  жетектейт

 

Comments