МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

2018-2019-окуу жылы менен 2019-2020-окуу жылынын билим сапатын салыштыруу мониторинги

     2018-2019-окуу жылында 488/224 окуучу окуп, билим  сапаты  32% түздү.  Ал эми 2019-2020-окуу жылында  544/243 окуучу окуп, билим сапаты 34% түздү.  Былтыркы окуу жылына салыштырып караганда билим сапаты 2% га жогорулаган.

 

Окуу жылдары

Билим сапаты

2018-2019-окуу жылы

32%

2019-2020-окуу жылы

34%

Динамика

+2%

Келген окуучу 8/5,

кеткен окуучу 29/9.

 Отличник 36,

Ударник 117.

“3-4” окугандар 308

 

 

 

 

 

Comments