БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР (1-4 класстар)

№ Класс  Бардыгыкыз  Класс жетекчи
 1 1-а31 16 Тууганбаева Назира 
 21-б  2911 Нурланова Айпери 
 32-а 2610 Жапарова Женишкул 
 42-б  24Рысалиева Айнура 
 52-в 22  9Бактыбек кызы Чынара 
 63-а 29 10 Имашева Салтанат 
 73-б  25Байгуттуева Элнура
 8 4-а28 11 Абдиева Анара 
 94-б 29 13 Иманбекова Майкул 
 жалпы 24597  
     
Билим сапаты боюнча маалымат. класс 1-чейрек2-чейрек  3-чейрек4-чейрек Жылдык 
1-а      
 1-б     
2-а      
2-б      
2-в      
3-а  39%32%    
 3-б20% 24%    
 4-а38% 50%    
4-б 

жалпы
 45%

36%
38% 

36%
   

Comments