Ыйман,адеп жана мадания жылына карата уюшулган ачык эшик күнү

Отправлено 15 июн. 2017 г., 23:35 пользователем Бактыгүл Айтбаева

 Ыйман,адеп жана  мадания  жылына  карата  уюшулган  ачык  эшик  күнүнө  ар  бир  мугалим  ачык  сабактарды  өтүштү . Өтүлгөн  сабактарга  айыл  аксакалдары , депутаттары  жана  райондук  имам катышты . Алар сабактарга  катышып өз  пикирлерин  жана  окуучуларга мындан  ары ыймандуу,адептүү,маданияттуу жана кыргыз  элинин  атагын  чыгарган атуулдардан  болусун тилеп кетишти . Бул  иш  чаранын негизинде  ар  бир  окуучу патриоттуулукка ,өз  эли  жеринин  каада  салтын аздектегенге , барктаганга  үйрөнүштүү .
Альбомго  шилтеме https://goo.gl/photos/wdE5pgEtmXR1KmEWA
Comments