ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

 Предметтер Райондук
2017-2018-окуу жылы
 Райондук
2018-2019-окуу жылы
 Райондук
2019-2020-окуу жылы
 Райондук
2020-2021-окуу жылы
 Областык
2017-2018-окуу жылы
  Областык
2018-2019-окуу жылы
  Областык
2019-2020-окуу жылы
  Областык
2020-2021-окуу жылы
 Республикалык
 Кыргыз тили жана адабияты 3-орун 1-орун    3-орун 4-орун  
 Орус тили жана адабияты 2-орун 1-орун 2-орун 4-орун     
 Англис тил  1-орун
 2-орун
 2-орун   4-орун  
 Математика 3-орун  2-орун 3-орун     
 Тарых         
 Биология         
 Химия  3-орун  4-орун     
 География         
 Информатика         
 Физика         
          
          
          
          
          
          
          
          


Comments