МЕКТЕП РЕЖИМИ

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим уюмдары жонундогу жалпы Жобонун, Санэпидемстанциясынын нормалары, Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин иштоо регламенти жонундогу корсотмосунун, мектептин Уставынын жана окуучулар учун ички эрежелердин негизинде тузулду.

2020-2021-окуу жылы:

I.   1-класс – 33 окуу жумасы;

     2-4-класстарда – 34 окуу жумасы;

     5-11-класстар – 34, 36 окуу жумасы;

II.    I чейрек: 2020-жылдын 1-сентябрынан, 2020-жылдын 2-ноябрына чейин.

Кузгу каникулдар 6 кун: 2020-жылдын 2-ноябрынан, 2020-жылдын

 9-ноябрына чейин;

      II чейрек: 10.11.2020-ж.- 31.12.2020-ж. чейин

Кышкы каникул: 10 кун: 01.01.2021-ж. – 11.01.2021-ж. чейин;

1-класстар учун кошумча каникул: 2021-жылдын 15-февралынан 22-февралга чейин.

     III чейрек: 2021-жылдын 11-январынан  2021-жылдын 19-мартына чейин.

Жазгы каникул: 7 кун: 2021-жылдын 19-мартынан 2021-жылдын 31-мартына чейин;

     IV чейрек: 2021-жылдын 31-мартынан 2016-жылдын 25-майына чейин

1-смена

1-сабак: 8 00- 8 45                                                                                                                  

2-сабак: 8 50 – 9 35

3-сабак: 9 40 – 10 25

 4-сабак: 10 35 – 11 20

 5-сабак: 11 25 – 12 10

 6-сабак: 12 15       13 00

2-смена

Comments