ЖАЛПЫ (ТОЛУК) БИЛИМ БЕРҮҮ (10-11 класстар)


 Класс Бардыгы Кыз 1-чейрек
билим сапаты
 2-чейрек
билим сапаты
 3-чейрек
билим сапаты
 4-чейрек
билим сапаты
 Жылдык
билим сапаты
 Класс жетекчи  
 10-класс 31 16 13% 19%    Абдышева Жылдыз  
 11-класс 22 14 41% 41%    Байгуттуева Нурлиза  
 жалпы 53 30 27% 20%      

Comments