Последние действия

16 мар. 2021 г., 01:12 НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:59 НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:58 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение насаатчы мугалимдер.docx из НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР
16 мар. 2021 г., 00:58 Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу планы изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:45 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение анализ завуч.docx из МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ
16 мар. 2021 г., 00:45 МЕТОД КЕҢЕШМЕ изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:41 ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:21 ЖРТ (ОРТ) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (акыркы 3 жыл) изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:15 МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:10 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение движение20-21.doc из МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ
16 мар. 2021 г., 00:10 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение Чейрек отчёт.doc из МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ
16 мар. 2021 г., 00:10 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение 2019-2020-о.ж 1-чейрек маниторинги.doc из МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ
16 мар. 2021 г., 00:08 ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:06 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение 2020-2021-окуу жылына кабыл алынган милдеттер.docx из ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР
16 мар. 2021 г., 00:06 ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:04 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение анализ 2019.docx из ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ
16 мар. 2021 г., 00:04 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение О Т Ж П 2020-2021-.doc из ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ
16 мар. 2021 г., 00:04 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение 2018-2019.docx из ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ
16 мар. 2021 г., 00:00 БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР (1-4 класстар) изменено Элмира Турдубаева
16 мар. 2021 г., 00:00 ЖАЛПЫ (ТОЛУК) БИЛИМ БЕРҮҮ (10-11 класстар) изменено Элмира Турдубаева
15 мар. 2021 г., 23:52 ЖАЛПЫ НЕГИЗГИ БИЛИМ БЕРҮҮ (5-9 класстар) изменено Элмира Турдубаева
15 мар. 2021 г., 23:26 ЖАЛПЫ НЕГИЗГИ БИЛИМ БЕРҮҮ (5-9 класстар) изменено Элмира Турдубаева
15 мар. 2021 г., 22:28 БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР (1-4 класстар) изменено Элмира Турдубаева
15 мар. 2021 г., 22:03 Пользователем Элмира Турдубаева удалено приложение Уйдон окутуу.docx из ҮЙДӨ ОКУТУУ
15 мар. 2021 г., 22:03 САБАКТАРДЫН ИРЭЭТИ изменено Элмира Турдубаева

более ранние | более поздние