НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

Каалы Кудайбердиева атындагы

жалпы орто билим берүү мектеби

Адрес: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу,

Ысык-Кол району, Кашат айылы,

Иманалиева Марый № 69. 722126

тел: +996 3943 32022

website: kashat.emektep.info

Серекова Б.К.

Директор

serekova@emektep.info

Абдраева А.К.

Замдиректора по учебной работе

abdraeva@emektep.info

Мусакулоа К.Т.

Замдиректора по воспитательной работе

Kimbat@emektep.info

Турдубаева Э.О.

Информатик

turdubaeva@emektep.info

Мектептин миссиясы:

Каалы Кудайбердиева атындагы мектеп башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүүгө багытталат. Мектеп ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялайт.