МЕТОД КЕҢЕШМЕ

Кудайбердиева атындагы жалпы

орто билим берүү мектебинде

6 усулдук бирикме бар .

1. Башталгыч класстар

2. Кыргыз тили жана адабияты

3. Математика, физика жана информатика

4. Табигый илимдер ,

5. Орус тили жана адабияты

6. Искусство жана ден-соолук маданияты

Усулдук бирикмелерди окуу бɵлүмүнүн

башчысы Абдраева Асель жетектейт