НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

Кыргыз республикасы. Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл району, Кашат айылы, К. Кудайбердиева атындагы жалпы орто билим берүү мектеби.

Адрес: Кыргыз Республикасы,

Ысык-Көл облусу,

Ысык-Көл району, Кашат айылы,

Иманалиева Марый № 69. 722126

тел: +996 3943 32022

e-mail: kashat.emektep.info


Абдраева Асель Конокбаевна

Директор

aselabdraeva408@gmail.com


Адылова Айжан Туратбековна

Замдиректора по учебной работы

Adylovaaizan30@gmail.com


Асанакунов Калыбек Асанакунович

Замдиректора по воспитательной работе

Asanakunov2020@inbox.ru


Шаршеева Бегайым Аскарбековна

Информатик

sharsheeva@emektep.info

Мектептин миссиясы:

Каалы Кудайбердиева атындагы жалпы орто билим берүү мектеп башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүүгө багытталат. Мектеп ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялайт.