МЕКТЕП ПОРТФОЛИОСУ

Негизги көрсөткүчтөр:

Жалпы орто билим берүү мектеби

К. Кудайбердиева атындагы жалпы орто билим берүү мектеп

Жайгашкан айылы: Темир айылы Иманалиева№69

Окутуунун баскычы: 1-11 класс

Окутуу тили: Кыргыз

Этникалык составы: кыргыз 100%

Класс комплекти: 1-4 класс-9 класс-250 окуучу; 5-9 класс-10 класс-273 окуучу; 10-11-класс-2 класс-53 окуучу.

Окуучулардын саны: Бардыгы: 576 окуучу; Кыздар-263; Эркек-313;

Жалпы мугалимдердин саны: 43; Иштегени: 38

Мектеп имараты кайсы жылы салынып, иштөөгө берилген: 2003-жылы

Жылуулук түрү: Көмүр

Спорт зал: 2 чоң спорттук зал бар

Актовый зал: бар

Китеп менен камсыз болуусу: 62%

Мебель менен камсыз болуусу: 100%

Компьютерлердин саны: 15

Тех каражаттар: Телевизор-5; проектор-1; ксерокопия-4; интернет бар.

Ашкана: 180 орундук абалы жакшы