МЕКТЕП РЕЖИМИ

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим уюмдары жонундогу жалпы Жобонун, Санэпидемстанциясынын нормалары, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин иштоо регламенти жөнүндөгү көрсөтмөсүнүн, мектептин Уставынын жана окуучулар учун ички эрежелердин негизинде түзүлдү.

2022-2023-окуу жылы:

I. 1-класс – 33 окуу жумасы;

2-4-класстарда – 34 окуу жумасы;

5-11-класстар – 34, 36 окуу жумасы;

II. I чейрек: 2022-жылдын 1-сентябрынан, 2022-жылдын 31-октябрына чейин.

Күзгү каникулдар 6 күн: 2022-жылдын 31-октябрынан, 2022-жылдын

6-ноябрына чейин;

II чейрек: 9.11.2022-ж.- 30.12.2022-ж. чейин

Кышкы каникул: 12 кун: 31.12.2022-ж. – 10.01.2023-ж. чейин;

1-класстар учун кошумча каникул: 2023-жылдын февраль айында 1 жума

III чейрек: 2023-жылдын 11-январынан 2023-жылдын 20-мартына чейин.

Жазгы каникул: 10кун: 2023-жылдын 20-мартынан 2023-жылдын 29-мартына чейин;

IV чейрек: 2023-жылдын 30-мартынан 2023-жылдын 25-майына чейин

1 смена окуйт.

1-сабак: 8 00- 8 45

2-сабак: 8 50 – 9 35

3-сабак: 9 40 – 10 25

4-сабак: 10 35 – 11 20

5-сабак: 11 25 – 12 10

6-сабак: 12 15 13 00