Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу планы


Кашат айылы село Кашат

Каалы Кудайбердиева атындагы средняя общеобразовательная

Жалпы орто билим берүү мектеби школа имени К. Кудайбердиевой

20957183, Кашат айылы, Иманалиева көч., 69 20957183, с. Кашат, ул. Иманалиева, 69

Тел.: E-mail: kachat.emektep@gmail.com

15.12.2020-жыл

К.Кудайбердиева атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин мугалимдеринин ѳз билимдеринин жогорулатуунун перспективалык планы 2020-2021-окуу жылы

перспективалык план 22-23.pdf