Откон окуу жылына отчет анализи

соцпедагог жарым жылдык отчёт Мукашева.docx