Адам сатуу бул кылмыш

Дата публикации: Mar 19, 2018 9:26:20 AM

15.03.2018-жылы Темир айыл окмоту тарабынан уюштурулган "Биз адам сатууга каршыбыз" деген темада конкурс отту. Конкурска Э.Керимгазиев атындагы орто меектептин окуучулары, мугалимдер, айыл окмоттун окулдору, Ысык-Кол райондук администрациясынын соц кызматкерлери, айылдык кенештин депутаттары келип катышышты. Конкурстун ачылышы мектеп директорунун созу жана гимн менен ачылды. Андан кийин видео ролик коргозулду. Окуучулар адам сатуу боюнча оз коз караштары менен чакан сценкаларды коюшту. Бул сценкада адмдардын чет мамлекетте иштегени барып кул болуп калгандары тууралуу баяндалды. Дубал гезитттерин жакташты.

Альбомго шилтеме