Кыргызстан - жалпыбыздын үйүбүз

Дата публикации: Jan 27, 2017 9:28:56 AM

30-ноябрда 6 "а" классында Абдышова Жылдыз "Кыргызстан- жалпыбыздын үйүбүз" деген темада тарбиялык саатын өттү.