орус тили усулдук бирикмесинин декадасы

Дата публикации: Mar 01, 2018 4:21:44 AM

12-февральдан 22-февралга чейин орус тили усулдук бирикмесинин декадасы болуп отту. мугалимдер оздорунун ачык сабактарын жогорку денгээлде кызыктуу отушту. ар турдуу коргозмо куралдарды колдонушуп окуучуларга да кызыктуу тушунуктуу темаларда сабак отушту.