Сообщение без заголовка

Дата публикации: Mar 19, 2018 6:3:57 AM

5-март Ак калпак куну белгиленди. Кыргыз илгертен бери оздорунун улуттук кийимдери менен башка элге таанылып келген. Улуттук баш кийимдеринин бири ак калпак кыргыздын жузу болуп эсептелет. Ак калпак кунундо мектептин эркек балдары ак кийип келишти. 3-сабактан кийин салтанаттуу линейканы 9-б класстын окуучулары отушту. окуучулар ак калпактын турлору жана жасалышы боюнча маалымат берип концерттик программа тартуулады. Ак калпак кунуно карата дубал газеталар жана дил баяндар жазылды.

Альбомго шилтеме