Чынгыз Айтматовду эскеруу кечеси

Дата публикации: Dec 19, 2017 6:40:4 AM

12.12.2017-жылы Чынгыз Айтматовдун туулган кунуно карата 11-класстардын эскеруу кечеси болуп отту. Окуучулар Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынан узунду коюшуп, эскеруу ырларын ырдашты. "Кылым карытар бир тун" романынан, "Бетме бет" повестинен узунду алышып чыгармачылык менен ценка коюп беришити. Бул кечеге мектеп директору, окуу болум башчсы , мугалимдер жана мектеп окуучулары активдуу катышып беришти.