Ыйман,адеп жана мадания жылына карата уюшулган ачык эшик күнү

Дата публикации: Jun 16, 2017 6:35:32 AM

Ыйман,адеп жана мадания жылына карата уюшулган ачык эшик күнүнө ар бир мугалим ачык сабактарды өтүштү . Өтүлгөн сабактарга айыл аксакалдары , депутаттары жана райондук имам катышты . Алар сабактарга катышып өз пикирлерин жана окуучуларга мындан ары ыймандуу,адептүү,маданияттуу жана кыргыз элинин атагын чыгарган атуулдардан болусун тилеп кетишти . Бул иш чаранын негизинде ар бир окуучу патриоттуулукка ,өз эли жеринин каада салтын аздектегенге , барктаганга үйрөнүштүү .

Альбомго шилтеме https://goo.gl/photos/wdE5pgEtmXR1KmEWA